AANBOD 

 4DE JAAR 

Voor het schooljaar 2021-2022 bieden we volgende richtingen aan in het 4de jaar.

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt het 4de jaar hervormd. 

 Latijn 

 Latijn-Grieks  

 Wetenschappen  

 Economie 

 Handel 

 Humane wetenschappen 

 Toerisme 

 Techniek-Wetenschappen 

Benieuwd naar de richtingen in de 3de graad? 

 HET ATHENEUM CLIL't 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit houdt in dat men een zaakvak, zoals wiskunde, geschiedenis of Latijn, in een andere taal onderwijst. 

Lessen opgebouwd volgens de CLIL-didactiek zijn interactief en moedigen aan om de verschillende vaardigheden zoals spreken en schrijven in de andere taal intensief te gebruiken.

 

Meertalig onderwijs heeft bovendien een positieve invloed op de flexibiliteit van het brein. 

 HET ATHENEUM STEM't 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics.

 

In de lesuren STEM wordt projectmatig te werk
gegaan, waarbij wetenschappen, wiskunde en
ICT geïntegreerd worden tot één geheel.

 

De leerlingen werken in kleine groepen aan projecten, die meerdere lesuren in beslag kunnen nemen. Zo leren ze heel wat bij over teamwerk, reflecteren, kritisch denken en problemen oplossen.