top of page
53641388_10218941801596451_760059823839510528_o_edited.jpg

 AANBOD 

 HET ATHENEUM CLIL'T 

 Wat is CLIL? 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

Dit houdt in dat men een zaakvak (zoals bvb. aardrijkskunde, Latijn of wiskunde) in een andere taal onderwijst. De vreemde taal dient dus als communicatiemiddel om het niet-taalvak aan te leren.

 

Lessen opgebouwd volgens de CLIL-didactiek zijn interactief en moedigen aan om de vaardigheden zoals spreken en schrijven in de andere taal intensief te gebruiken. Meertalig onderwijs heeft bovendien een positieve invloed op de flexibiliteit van het brein.
Kortom: CLIL zorgt voor een leerwinst op verschillende vlakken: het zaakvak én de andere taal!

 De CLIL-leraar 

Niet elke leraar van een zaakvak mag zomaar in een andere taal lesgeven. Elke CLIL-leraar is een ervaren vakspecialist, heeft een verplicht taalcertificaat op zak en volgde de masterclass CLIL-didactiek. Ons CLIL-team overlegt met de leerkrachten talen om het niveau van de vreemde taal in de CLIL-lessen te bewaken!

We leggen CLIL even
voor je uit!

 CLIL in de 2de graad 

Afhankelijk van de gekozen richting, bevat ons CLIL-traject

  • aardrijkskunde in het Engels (max. 1u/week)

  • geschiedenis in het Engels (max. 2u/week)

  • Latijn in het Engels (max. 2u/week)

  • wiskunde in het Engels (max. 2u/week)

 CLIL in de 3de graad 

Kies je voor CLIL dat krijg je

  • geschiedenis in het Frans (max. 2u/week)

Dit aanbod wordt verder uitgebouwd in de volgende schooljaren.

CLIL biedt de leerling de kans om op een spontane en toegankelijke manier vakinhoud en taal te combineren tot maximale leerwinst.

 Moet je goed zijn in talen om voor CLIL te kiezen? 

Neen, je hebt geen talenknobbel nodig! Zoals bij alle vakken (ook in het Nederlandstalige traject zonder CLIL) is het belangrijk dat je  gemotiveerd bent. Iedereen kan instappen en onze leerlingen merken al vlug dat ze automatisch taalwinst boeken.

 Waarom kiezen voor CLIL? 

Je leert de taal door in de taal “iets anders” te leren. In de CLIL-les word je uit je tent gelokt om de andere taal te spreken door de veilige setting. 

 

Daarnaast betekent CLIL ook een voorbereiding op hoger onderwijs, op het gebruik van een of meer andere talen in verdere studies. En het staat natuurlijk mooi op je CV.

bottom of page