top of page

 AANBOD 

 COACHING OP MAAT 

 Leerlingen eerst 

Het Atheneum wil een warme school zijn waar iedereen zich welkom voelt. We geven gelijke kansen aan iedereen, ongeacht zijn, haar of hun gender, ras, godsdienstige of filosofische overtuiging en sociale afkomst. Hiermee staan we stevig achter het pedagogisch project van het GO!.

 

Aangezien onze school een middelgrote school is, is er veel contact tussen de leerlingen onderling, ook over de graden heen, en de leerkrachten.

 

Iedereen is bereikbaar en iedereen is voor ons belangrijk. Daarom komen onze oud-leerlingen graag nog eens terug naar hun Atheneum!

Atheneum Brugge - warme school - middelbare school

Wij kunnen veel vertellen over de school, maar wat denken de leerlingen over hun Atheneum?

 Studiebegeleiding 

Goede leervaardigheden en een positieve leerhouding zijn cruciaal om te studeren.

 

De vakleerkrachten hierin een grote rol. Zij brengen tijdens de lessen concrete leertips aan. Bij acute problemen (ziekte, niet begrepen onderdeel) geven zij vrijwillig inhaallessen.

 

Mocht een leerling een specifiek leerprobleem hebben (ADD, dyslexie, e.d.), dan werkt ons zorgteam samen met het CLB een individueel begeleidingsplan uit.

 

Als het nodig is, worden leerlingen ook uitgenodigd voor individuele sessies leren leren. We focussen op plannen, leerstijlontwikkeling en studiehouding.

 Schakeluren 

In het vernieuwde 3de jaar lanceren we het unieke concept van schakeluren. Elke leerling krijgt, naargelang de gekozen richting, 1 of 2 schakeluren in het lessenrooster. In deze uren kunnen leerlingen zich in een onderwerp verdiepen, is er tijd voor remediëring of voor het welzijn van de leerling.

Atheneum Brugge - aangepaste studiebegeleiding

 SOHO 

 

Vanaf de 3de graad begeleidt het Atheneum haar leerlingen in het maken van een gefundeerde keuze na het middelbaar onderwijs. 

Via SOHO, ons loopbaan- en studiekeuzetraject, moedigen we de leerlingen aan om na te denken over hun toekomstige studieplannen. Ons project steunt daarbij op twee pijlers: informatie en motivatie.

 

Wij willen immers dat leerlingen niet alleen doordachte en ambitieuze keuzes maken, maar ook dat die keuzes zijn afgestemd op hun kwaliteiten.

 Studie- en beroepenmarkt 

Een traditie in het kader van SO-HO is de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt. We brengen we onze 5de en 6de jaars in contact met oud-leerlingen van het Atheneum.

 

De studenten brengen hun cursussen mee en geven concrete informatie en nuttige studietips over de manier waarop er gewerkt en geëxamineerd wordt in het hoger onderwijs. Zo krijgen onze leerlingen een realistisch beeld van wat zij straks op de universiteit of hogeschool mogen verwachten.

Er worden ook oud-leerlingen uitgenodigd die concrete informatie geven over hun beroep waarvoor de laatstejaars belangstelling hebben.

 

Deze info-avond levert een schat aan bruikbare én objectieve informatie op voor onze laatstejaars.

teamwork.jpg

 HET CLB 

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en de school een beroep kunnen doen voor informatie en hulpverlening. Het CLB werkt gratis en in hoofdzaak vraaggestuurd. De samenwerking gebeurt op vrijwillige basis, tenzij het gaat om spijbelgedrag of bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Men kan in het CLB o.a. aankloppen voor volgende zaken:

problemen rond studiemethode

onderwijsloopbaanbegeleiding

psychisch en sociaal functioneren

preventieve gezondheidszorg

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en school een beroep kunnen doen voor informatie en hulpverlening. In het CLB werkt men in team samen om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen tijdens de schoolloopbaan. Het CLB werkt GRATIS en in hoofdzaak vraaggestuurd. De samenwerking gebeurt op vrijwillige basis, tenzij het gaat om spijbelgedrag of bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Contactpersoon


Leen De Raedt

Maatschappelijk werkster

050/89 51 30
leen.de.raedt@clbconnect.be

 

Consultatiecentrum


Klaverstraat 49, 8000 Brugge

050/44 50 10
www.clbconnect.be
info@clbconnect.be

bottom of page