top of page

 AANBOD 

 2DE GRAAD 

 BASISVORMING 

Alle leerlingen van het 3de en het 4de jaar krijgen dezelfde basisvorming.

 

Enkel als je bij de specifieke vorming kiest voor Grieks-Latijn is er een afwijking op deze regel. Contacteer ons voor info.

 

Dit pakket wordt aangevuld met een specifieke vorming.

 

Kies je voor optie CLIL (*), dan krijg je de lessen hoofdzakelijk in het Engels. 

Vanaf schooljaar 2022 - 2023 is het 4de jaar ook hervormd.

 SCHAKELUREN 

In dit uniek concept van schakeluren is er tijd voor begeleiding en coaching op maat, volgens jouw noden: remediëring, verdieping, studiebegeleiding, leerlingbegeleiding.

 SPECIFIEKE VORMING 

Verruim je kennis volgens je talenten en interesses via onze specifieke vorming.

 

Van deze pakketten kies je er ééntje bovenop het basisaanbod.

Afhankelijk van de richting en jouw keuze voor CLIL, krijg je sommige vakken in het Engels.

 Latijn 

Als je kiest voor CLIL (*), dan krijg je Latijn en wiskunde voor een deel in het Engels.

 Latijn-Grieks 

Als je kiest voor CLIL (*), dan krijg je Latijn en wiskunde voor een deel in het Engels.

 Moderne talen 

 Natuur-wetenschappen 

Als je kiest voor CLIL (*), dan krijg je wiskunde deels in het Engels.

 Humane 
wetenschappen 

 Economische 
wetenschappen 

Als je kiest voor CLIL (*), dan krijg je wiskunde deels in het Engels.

 Bedrijfs-
wetenschappen 

 Biotechnologische & STEM-wetenschappen 

Folder-front_edited.jpg

 FOLDER 2022 

Een handig overzicht van onze vernieuwde studierichtingen?

 HET ATHENEUM CLIL't 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

 

Dit houdt in dat men een zaakvak, zoals wiskunde, geschiedenis of Latijn, in een andere taal onderwijst. 

Lessen opgebouwd volgens de CLIL-didactiek zijn interactief en moedigen aan om de verschillende vaardigheden zoals spreken en schrijven in de andere taal intensief te gebruiken.

 

Meertalig onderwijs heeft bovendien een positieve invloed op de flexibiliteit van het brein. 

 HET ATHENEUM STEM't 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics.

 

In de lesuren STEM wordt projectmatig te werk
gegaan, waarbij wetenschappen, wiskunde en
ICT geïntegreerd worden tot één geheel.

 

De leerlingen werken in kleine groepen aan projecten, die meerdere lesuren in beslag kunnen nemen. Zo leren ze heel wat bij over teamwerk, reflecteren, kritisch denken en problemen oplossen. 

bottom of page