top of page
2b6b3bdd-3b57-43e6-b85f-a3543192b960_edited_edited.jpg

 PROJECTEN 

 VERKIEZINGEN VOOR IEDEREEN 

Verkiezingen voor iedereen: van 16- tot 76-plussers

Een alles verhelderende infoavond bij Atheneum Brugge op 7 mei 2024


Binnenkort staan de verkiezingen weer voor de deur, die deze keer voor extra veel personen een eerste ontmoeting met de democratie zullen vormen. Bij het stemmen voor de Europese lijst geldt de opkomstplicht voor het eerst ook voor 16- en 17-jarigen, waarop Atheneum Brugge hen als school wil voorbereiden. Tegelijk willen we iedereen de kans bieden om mee bij te leren over politiek op verschillende niveaus.


Wat doen we die avond?
Op verschillende plekken in de school houden we grote of kleine workshops over de aankomende verkiezingen. Op 9 juni stemmen we immers voor het Europese, federale en regionale niveau. We focussen in onze centrale hal wel op het Europese niveau, want net dit is nieuw voor wie 16 jaar is. We doen dit in samenwerking met de Brussels School of Governance. Verschillende andere workshops geven op een activerende en toegankelijke manier uitleg over verschillende aspecten van de verkiezing. Een gezellige bar zorgt voor de nodige reflectiemomenten!


Waarom doen we dit?
Onlangs besliste het grondwettelijk hof dat alle 16-jarigen verplicht zijn te stemmen voor de Europese lijst. Dit zal een aantal jongeren wellicht verrast hebben. Wij vinden het daarom erg nuttig om de jongeren optimaal te informeren. Tegelijk is iedereen welkom, want, geef toe, het is niet altijd makkelijk om te weten welk politiek niveau verantwoordelijk is voor welke domeinen en wat de verschillende politieke strekkingen willen verwezenlijken. In de week van 7 mei viert de EU ook zijn dag van de Europese Unie. Zo sluiten we aan bij de urgentie van de verkiezingen, alsook de thematische week.

 

Waarom op het Atheneum?
Het Atheneum heeft een lange en excellente traditie in burgerschapsvaardigheden en zet hard in op leerlingen politiek vaardig en bewust te maken. Zo ontwikkelden we leerpaden in de vakken Nederlands, levensbeschouwing, geschiedenis en cultuurwetenschappen over politiek taalgebruik, debatteren en kritisch denken. Ook organiseren we ‘Athenelections: een uniek politiek simulatiespel’, ontwikkeld met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, de VUB en de

DebatUnie, waarbij ook de burgemeester en schepenen een workshop geven. Zo werkt het Atheneum aan vaardigheden die verder gaan dan het verplichte curriculum en van leerlingen volwaardige kritische burgers maken. Atheneeërs dus!

 

Voor wie?
De infosessie is er voor iedereen! Uiteraard richten we ons in de eerste plaats tot alle 16-plussers. Leerlingen die dus 16 zijn of worden vóór 10 juni, verwachten we zeker. Maar, zoals vermeld, misschien is een opfrissing van deze toch complexe materie op een eenvoudige en toegankelijke manier ook voor u erg interessant!

 

PRAKTISCH
De interactieve infoavond gaat door op dinsdag 7 mei vanaf 19u.

SCHRIJF JE HIERONDER IN!

bottom of page